بهترین ها
آراکس را انتخاب می کنند

شرکت هوشمند سازی آراکس نماینده انحصاری شرکت MMelectro ترکیه در ایران

شرکت آراکس به عنوان نماینده انحصاری برند MMElectro ترکیه در ایران و مدیریت مهندس حکیم زاده به پشتوانه سال ها فعالیت در زمینه ساختمان های هوشمند با استفاده از تکنولوژِی های پیشرفته و تکیه بر تجربه 10 ساله خود در این صنعت و همکاری با کمپانی های آسیایی و اروپایی به عنوان برترین شرکت در زمینه طراحی ، اجرا ، پیاده سازی و تامین و تجهیز قطعات افتخار می کند تا خانه شما را به یک محیط لوکس ، هوشمند و مدرن تبدیل کند.

امـروز مفتخریـم بـا تکنولـوژی هـای جدیـد هـوش مصنوعـی برای اولیـن بار در کشـور، داشـتن مجهزترین تیـم اجرایـی و خدمـات پـس از فـروش ، نیروهـای متخصـص در زمینـه هـای بـرق ، IT ، هـوش مصنوعـی، تاسیسـات و معمـاری بهتریـن تجربـه ی خانه هـای هوشـمند را بـرای مشـتریان مان فراهـم کنیـم.